Busana Kejawen Gagrag Ngayogyakarta

Kontributor : Nur Ani Rosmadi

Busana kejawen menika ngewrat saliring pralambang utawi pralampita, utaminipun tumrap tiyang Jawa ingkang asring ngginakaken. Busana kejawen pepak sanget piwulang ingkang sinandi, pepak piwulang - piwulang luhur.

Topik Turunan

Dribling Bola Basket

03:10 Dribling Bola Basket

Type Shoot

04:14 Type Shoot

Sarapan

01:55 Sarapan

Bola Basket

03:25 Bola Basket

Gudeg Jogja

02:20 Gudeg Jogja

MATRIKS

03:47 MATRIKS

Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

Imajiner line

02:03 Imajiner line

Pesona Pulau Tidung

03:03 Pesona Pulau Tidung

pembuatan naskah

00:58 pembuatan naskah

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
03:10 Dribling Bola Basket
Dribling Bola Basket PenjaskesBud 80 3 Bulan Lalu
2 0 0
04:14 Type Shoot
Type Shoot PenjaskesBud 89.284 7 Bulan Lalu
18 0 0
01:55 Sarapan
Sarapan PenjaskesBud 98.608 10 Bulan Lalu
4 0 0
03:25 Bola Basket
Bola Basket PenjaskesBud 80 3 Bulan Lalu
1 0 1
02:20 Gudeg Jogja
Gudeg Jogja PenjaskesBud 72 3 Bulan Lalu
4 0 0
03:47 MATRIKS
MATRIKS PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
48 0 0
05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari
Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari PenjaskesBud 99.94 5 Bulan Lalu
65 1 46
02:03 Imajiner line
Imajiner line PenjaskesBud 91.948 10 Bulan Lalu
8 0 0
03:03 Pesona Pulau Tidung
Pesona Pulau Tidung PenjaskesBud 93.28 10 Bulan Lalu
3 0 0
00:58 pembuatan naskah
pembuatan naskah PenjaskesBud 69.296 10 Bulan Lalu
14 0 0