Busana Kejawen Gagrag Ngayogyakarta

Kontributor : Nur Ani Rosmadi

Busana kejawen menika ngewrat saliring pralambang utawi pralampita, utaminipun tumrap tiyang Jawa ingkang asring ngginakaken. Busana kejawen pepak sanget piwulang ingkang sinandi, pepak piwulang - piwulang luhur.

Topik Turunan

Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley

03:51 Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley

Berkarya Ilustrasi

03:04 Berkarya Ilustrasi

OLAHRAGA (PUSH UP)

02:35 OLAHRAGA (PUSH UP)

Wisata tirta sanita

01:04 Wisata tirta sanita

Soto Medan

01:35 Soto Medan

Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

Lomba gerak jalan

01:00 Lomba gerak jalan

Batavia

10:47 Batavia

Mengendarai Sepeda

01:07 Mengendarai Sepeda

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih
Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih PenjaskesBud 79.96 11 Bulan Lalu
7 0 0
03:51 Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley
Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley PenjaskesBud 66 7 Bulan Lalu
3 1 0
03:04 Berkarya Ilustrasi
Berkarya Ilustrasi PenjaskesBud 81.292 8 Bulan Lalu
26 0 5
02:35 OLAHRAGA (PUSH UP)
OLAHRAGA (PUSH UP) PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
88 0 0
01:04 Wisata tirta sanita
Wisata tirta sanita PenjaskesBud 73 7 Bulan Lalu
8 0 0
01:35 Soto Medan
Soto Medan PenjaskesBud 59 7 Bulan Lalu
4 0 0
04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D
Membuat Wajah Karakter Animasi 2D PenjaskesBud 75.956 1 Tahun Lalu
7 0 0
01:00 Lomba gerak jalan
Lomba gerak jalan PenjaskesBud 73.3 10 Bulan Lalu
3 0 0
10:47 Batavia
Batavia PenjaskesBud 100 7 Bulan Lalu
16 0 0
01:07 Mengendarai Sepeda
Mengendarai Sepeda PenjaskesBud 42.64 1 Tahun Lalu
119 0 0