Teks Prosedur

Kontributor : Nurbudiarti

Teks prosedur tersebut menerangkan " cara membuat sesuatu"

Topik Turunan

Peribahasa

02:36 Peribahasa

Tindak Tutur

02:23 Tindak Tutur

Expressing for Asking and Giving Suggestion

02:14 Expressing for Asking and Giving Suggestion

ANEKDOT

02:30 ANEKDOT

Media Pembelajaran B.Indonesia Sub.Pantun

02:36 Media Pembelajaran B.Indonesia Sub.Pantun

Makna Kias

02:34 Makna Kias

Congratulation

01:33 Congratulation

Greeting Crads

01:51 Greeting Crads

Antonim

01:14 Antonim

Descriptive Text "Jakarta"

03:23 Descriptive Text "Jakarta"

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
02:36 Peribahasa
Peribahasa Bahasa 73 1 Tahun Lalu
3 0 0
02:23 Tindak Tutur
Tindak Tutur Bahasa 84 1 Tahun Lalu
3 0 0
02:14 Expressing for Asking and Giving Suggestion
Expressing for Asking and Giving Suggestion Bahasa 99.94 1 Tahun Lalu
26 0 1
02:30 ANEKDOT
ANEKDOT Bahasa 89.284 1 Tahun Lalu
7 0 0
02:36 Media Pembelajaran B.Indonesia Sub.Pantun
Media Pembelajaran B.Indonesia Sub.Pantun Bahasa 82.624 1 Tahun Lalu
8 0 0
02:34 Makna Kias
Makna Kias Bahasa 70 1 Tahun Lalu
4 0 1
01:33 Congratulation
Congratulation Bahasa 0 2 Tahun Lalu
76 0 0
01:51 Greeting Crads
Greeting Crads Bahasa 73 1 Tahun Lalu
4 0 0
01:14 Antonim
Antonim Bahasa 59 1 Tahun Lalu
2 0 0
03:23 Descriptive Text "Jakarta"
Descriptive Text "Jakarta" Bahasa 89.284 1 Tahun Lalu
11 4 2