Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

TUTORIAL POLA DASAR

07:51 TUTORIAL POLA DASAR

Attabe

02:31 Attabe

TEKNIK BERNYANYI LAGU TRADISIONAL

06:26 TEKNIK BERNYANYI LAGU TRADISIONAL

Soto Medan

01:35 Soto Medan

BATIK

02:50 BATIK

MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

KENTRUNG

05:25 KENTRUNG

Penekanan Karakter

02:38 Penekanan Karakter

Seni art

01:06 Seni art

TAHAP DESAIN KEMASAN

01:57 TAHAP DESAIN KEMASAN

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
07:51 TUTORIAL POLA DASAR
TUTORIAL POLA DASAR PenjaskesBud 71.968 1 Tahun Lalu
4 0 0
02:31 Attabe
Attabe PenjaskesBud 99.94 8 Bulan Lalu
38 21 28
06:26 TEKNIK BERNYANYI LAGU TRADISIONAL
TEKNIK BERNYANYI LAGU TRADISIONAL PenjaskesBud 89.284 8 Bulan Lalu
9 5 23
01:35 Soto Medan
Soto Medan PenjaskesBud 59 7 Bulan Lalu
4 0 0
02:50 BATIK
BATIK PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
150 0 0
05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI
MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI PenjaskesBud 99.94 8 Bulan Lalu
3 0 0
05:25 KENTRUNG
KENTRUNG PenjaskesBud 69.304 8 Bulan Lalu
79 2 8
02:38 Penekanan Karakter
Penekanan Karakter PenjaskesBud 91.948 1 Tahun Lalu
5 1 0
01:06 Seni art
Seni art PenjaskesBud 54 7 Bulan Lalu
2 0 0
01:57 TAHAP DESAIN KEMASAN
TAHAP DESAIN KEMASAN PenjaskesBud 71.96 1 Tahun Lalu
4 0 0