Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

boleh dicoba (MM)

03:08 boleh dicoba (MM)

Mengendarai Sepeda

01:07 Mengendarai Sepeda

Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

pembuatan naskah

00:58 pembuatan naskah

Mengenal Desain Grafis dan Unsur - Unsur Penyusunnya

02:51 Mengenal Desain Grafis dan Unsur - Unsur Penyusunnya

OLAHRAGA (JOGGING)

02:05 OLAHRAGA (JOGGING)

OLAH RAGA

01:40 OLAH RAGA

OLAHRAGA (PUSH UP)

02:35 OLAHRAGA (PUSH UP)

video jari

01:00 video jari

Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
03:08 boleh dicoba (MM)
boleh dicoba (MM) PenjaskesBud 81.292 10 Bulan Lalu
20 5 14
01:07 Mengendarai Sepeda
Mengendarai Sepeda PenjaskesBud 42.64 2 Tahun Lalu
120 0 0
04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D
Membuat Wajah Karakter Animasi 2D PenjaskesBud 75.956 1 Tahun Lalu
7 0 0
00:58 pembuatan naskah
pembuatan naskah PenjaskesBud 69.296 1 Tahun Lalu
14 0 0
02:51 Mengenal Desain Grafis dan Unsur - Unsur Penyusunnya
Mengenal Desain Grafis dan Unsur - Unsur Penyusunnya PenjaskesBud 59.964 1 Tahun Lalu
2 0 0
02:05 OLAHRAGA (JOGGING)
OLAHRAGA (JOGGING) PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
118 0 0
01:40 OLAH RAGA
OLAH RAGA PenjaskesBud 81.292 1 Tahun Lalu
76 0 0
02:35 OLAHRAGA (PUSH UP)
OLAHRAGA (PUSH UP) PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
88 0 0
01:00 video jari
video jari PenjaskesBud 81.292 1 Tahun Lalu
73 0 0
05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari
Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari PenjaskesBud 99.94 10 Bulan Lalu
66 1 46