Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

MATRIKS

03:47 MATRIKS

Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

Reog Ponorogo

01:22 Reog Ponorogo

Gunung Rocky

01:12 Gunung Rocky

Bantayo Poboide

05:27 Bantayo Poboide

MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

Budaya Suku Toraja

07:12 Budaya Suku Toraja

Tata Kamera

02:52 Tata Kamera

OLAHRAGA (JOGGING)

02:05 OLAHRAGA (JOGGING)

Tari Dayak Siswa XII MIA 3

05:24 Tari Dayak Siswa XII MIA 3

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
03:47 MATRIKS
MATRIKS PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
48 0 0
04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D
Membuat Wajah Karakter Animasi 2D PenjaskesBud 75.956 10 Bulan Lalu
7 0 0
01:22 Reog Ponorogo
Reog Ponorogo PenjaskesBud 59 4 Bulan Lalu
5 0 1
01:12 Gunung Rocky
Gunung Rocky PenjaskesBud 53 4 Bulan Lalu
5 0 0
05:27 Bantayo Poboide
Bantayo Poboide PenjaskesBud 89.284 5 Bulan Lalu
92 5 10
05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI
MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI PenjaskesBud 99.94 5 Bulan Lalu
3 0 0
07:12 Budaya Suku Toraja
Budaya Suku Toraja PenjaskesBud 99.94 5 Bulan Lalu
140 4 19
02:52 Tata Kamera
Tata Kamera PenjaskesBud 90.616 10 Bulan Lalu
3 0 0
02:05 OLAHRAGA (JOGGING)
OLAHRAGA (JOGGING) PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
118 0 0
05:24 Tari Dayak Siswa XII MIA 3
Tari Dayak Siswa XII MIA 3 PenjaskesBud 83.956 5 Bulan Lalu
18 1 2