Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

Reog Ponorogo

01:22 Reog Ponorogo

Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

BOLA VOLLY

02:49 BOLA VOLLY

Passing Bola basket

03:25 Passing Bola basket

MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI

Sarapan

01:55 Sarapan

OLAHRAGA (JOGGING)

02:05 OLAHRAGA (JOGGING)

How To Make Klepon

03:13 How To Make Klepon

Teknik Dasar Bola Basket

03:13 Teknik Dasar Bola Basket

MENGAKTUALISASIKAN SIKAP DAN PERILAKU WIRAUSAHA

04:10 MENGAKTUALISASIKAN SIKAP DAN PERILAKU WIRAUSAHA

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
01:22 Reog Ponorogo
Reog Ponorogo PenjaskesBud 59 1 Tahun Lalu
5 0 1
03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih
Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih PenjaskesBud 79.96 1 Tahun Lalu
7 0 0
02:49 BOLA VOLLY
BOLA VOLLY PenjaskesBud 75 2 Tahun Lalu
51 0 0
03:25 Passing Bola basket
Passing Bola basket PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
3 0 0
05:44 MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI
MENGANGKAT KEMBALI KEJAYAAN TARI TOPENG GUNUNG SARI PenjaskesBud 99.94 1 Tahun Lalu
3 0 0
01:55 Sarapan
Sarapan PenjaskesBud 98.608 1 Tahun Lalu
5 0 0
02:05 OLAHRAGA (JOGGING)
OLAHRAGA (JOGGING) PenjaskesBud 80 2 Tahun Lalu
119 0 0
03:13 How To Make Klepon
How To Make Klepon PenjaskesBud 0 9 Bulan Lalu
113 7 220
03:13 Teknik Dasar Bola Basket
Teknik Dasar Bola Basket PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
3 0 0
04:10 MENGAKTUALISASIKAN SIKAP DAN PERILAKU WIRAUSAHA
MENGAKTUALISASIKAN SIKAP DAN PERILAKU WIRAUSAHA PenjaskesBud 93.28 1 Tahun Lalu
6 0 0