Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

NEMBANG JAWA ING DINA KEMIS PAHING

04:15 NEMBANG JAWA ING DINA KEMIS PAHING

Type Shot

05:35 Type Shot

Taman Wisata Bukit Lawang

02:09 Taman Wisata Bukit Lawang

kue bakpia

02:01 kue bakpia

pembuatan naskah

00:58 pembuatan naskah

Wisata Alam Bogor

01:34 Wisata Alam Bogor

Tata Kamera

02:52 Tata Kamera

Passing Bola basket

03:25 Passing Bola basket

Bola Basket

03:25 Bola Basket

Gunung Rocky

01:12 Gunung Rocky

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
04:15 NEMBANG JAWA ING DINA KEMIS PAHING
NEMBANG JAWA ING DINA KEMIS PAHING PenjaskesBud 75.964 1 Tahun Lalu
7 1 0
05:35 Type Shot
Type Shot PenjaskesBud 89.284 1 Tahun Lalu
14 0 0
02:09 Taman Wisata Bukit Lawang
Taman Wisata Bukit Lawang PenjaskesBud 59 11 Bulan Lalu
2 0 0
02:01 kue bakpia
kue bakpia PenjaskesBud 81.292 1 Tahun Lalu
8 0 0
00:58 pembuatan naskah
pembuatan naskah PenjaskesBud 69.296 1 Tahun Lalu
14 0 0
01:34 Wisata Alam Bogor
Wisata Alam Bogor PenjaskesBud 67 11 Bulan Lalu
8 0 0
02:52 Tata Kamera
Tata Kamera PenjaskesBud 90.616 1 Tahun Lalu
4 0 0
03:25 Passing Bola basket
Passing Bola basket PenjaskesBud 80 10 Bulan Lalu
3 0 0
03:25 Bola Basket
Bola Basket PenjaskesBud 80 10 Bulan Lalu
1 0 1
01:12 Gunung Rocky
Gunung Rocky PenjaskesBud 53 11 Bulan Lalu
6 0 0