Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

pembuatan naskah

00:58 pembuatan naskah

Museum Fatahilah

03:10 Museum Fatahilah

Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih

Petak Umpet

03:17 Petak Umpet

Seni art

01:06 Seni art

Budaya Suku Toraja

07:12 Budaya Suku Toraja

Lomba gerak jalan

01:00 Lomba gerak jalan

MAKANAN KHAS PRABUMULIH

01:19 MAKANAN KHAS PRABUMULIH

Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional

05:19 Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional

Tahapan Produksi Film

00:59 Tahapan Produksi Film

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
00:58 pembuatan naskah
pembuatan naskah Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 69.296 6 Bulan Lalu
14 0 0
03:10 Museum Fatahilah
Museum Fatahilah Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 81 1 Minggu Lalu
1 0 0
03:00 Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih
Destinasi dan Kebudayaan kota Prabumulih Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 79.96 4 Bulan Lalu
6 0 0
03:17 Petak Umpet
Petak Umpet Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 81.292 1 Bulan Lalu
2565 4 33
01:06 Seni art
Seni art Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 54 5 Hari Lalu
1 0 0
07:12 Budaya Suku Toraja
Budaya Suku Toraja Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 99.94 1 Bulan Lalu
132 4 19
01:00 Lomba gerak jalan
Lomba gerak jalan Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 73.3 3 Bulan Lalu
1 0 0
01:19 MAKANAN KHAS PRABUMULIH
MAKANAN KHAS PRABUMULIH Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 38.644 4 Bulan Lalu
4 0 0
05:19 Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional
Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 99.94 1 Bulan Lalu
81 6 18
00:59 Tahapan Produksi Film
Tahapan Produksi Film Olah Raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata 69.296 6 Bulan Lalu
40 0 0