Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika

16:40:00 Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika

cara membuat boneka salju dari kain perca

06:15 cara membuat boneka salju dari kain perca

Teknik Dasar Bola Basket

03:13 Teknik Dasar Bola Basket

Gudeg Jogja

02:20 Gudeg Jogja

Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional

05:19 Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional

Ragam Kuliner Indonesia

02:20 Ragam Kuliner Indonesia

Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley

03:51 Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley

MAKNA LAGU SLUKU-SLUKU BATHOK

03:01 MAKNA LAGU SLUKU-SLUKU BATHOK

Lomba gerak jalan

01:00 Lomba gerak jalan

Dribling Bola Basket

03:10 Dribling Bola Basket

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
16:40:00 Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika
Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika PenjaskesBud 0 1 Tahun Lalu
572 17 6206
06:15 cara membuat boneka salju dari kain perca
cara membuat boneka salju dari kain perca PenjaskesBud 71.96 1 Tahun Lalu
5 1 0
03:13 Teknik Dasar Bola Basket
Teknik Dasar Bola Basket PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
3 1 1
02:20 Gudeg Jogja
Gudeg Jogja PenjaskesBud 72 1 Tahun Lalu
5 0 0
05:19 Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional
Melestarikan Mata Pencaharian Tradisional PenjaskesBud 99.94 1 Tahun Lalu
84 6 18
02:20 Ragam Kuliner Indonesia
Ragam Kuliner Indonesia PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
6 1 0
03:51 Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley
Pembelajaran Teknik Passing Bawah Volley PenjaskesBud 66 1 Tahun Lalu
3 1 0
03:01 MAKNA LAGU SLUKU-SLUKU BATHOK
MAKNA LAGU SLUKU-SLUKU BATHOK PenjaskesBud 0 1 Tahun Lalu
217 16 43
01:00 Lomba gerak jalan
Lomba gerak jalan PenjaskesBud 73.3 1 Tahun Lalu
3 0 0
03:10 Dribling Bola Basket
Dribling Bola Basket PenjaskesBud 80 1 Tahun Lalu
2 1 0