Tradhisi Tedak Siten

Kontributor : Ermi Risanti

Jawa nduweni maneka warna tradhisi, salah sijine tedhak siten. Tradhisi iki dianakake nalika bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Tedhak siten minangka upacara kang mujudake rasa sokur marang Gusti Akarya Jagad amarga wis diparingi putra kang sehat

Topik Turunan

OLAHRAGA (JOGGING)

02:05 OLAHRAGA (JOGGING)

CURUG KAWUNG

02:13 CURUG KAWUNG

Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D

Ketoprak

01:12 Ketoprak

Gunung Rocky

01:12 Gunung Rocky

OLAHRAGA (BERSEPEDA)

02:20 OLAHRAGA (BERSEPEDA)

Passing Bola basket

03:25 Passing Bola basket

Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari

kue bakpia

02:01 kue bakpia

Pola Irama Lagu "pada Hari Minggu" Cipt Ibu Sud

05:02 Pola Irama Lagu "pada Hari Minggu" Cipt Ibu Sud

0 Komentar

Masuk dulu sebelum memberi komentar
02:05 OLAHRAGA (JOGGING)
OLAHRAGA (JOGGING) PenjaskesBud 80 2 Tahun Lalu
119 0 0
02:13 CURUG KAWUNG
CURUG KAWUNG PenjaskesBud 70 9 Bulan Lalu
2 0 0
04:40 Membuat Wajah Karakter Animasi 2D
Membuat Wajah Karakter Animasi 2D PenjaskesBud 75.956 1 Tahun Lalu
7 0 0
01:12 Ketoprak
Ketoprak PenjaskesBud 67 11 Bulan Lalu
4 0 0
01:12 Gunung Rocky
Gunung Rocky PenjaskesBud 53 11 Bulan Lalu
6 0 0
02:20 OLAHRAGA (BERSEPEDA)
OLAHRAGA (BERSEPEDA) PenjaskesBud 80 2 Tahun Lalu
74 0 0
03:25 Passing Bola basket
Passing Bola basket PenjaskesBud 80 10 Bulan Lalu
3 0 0
05:44 Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari
Mengangkat Kembali Kejayaan Tari Topeng Gunung Sari PenjaskesBud 99.94 1 Tahun Lalu
66 1 46
02:01 kue bakpia
kue bakpia PenjaskesBud 81.292 1 Tahun Lalu
8 0 0
05:02 Pola Irama Lagu "pada Hari Minggu" Cipt Ibu Sud
Pola Irama Lagu "pada Hari Minggu" Cipt Ibu Sud PenjaskesBud 71 10 Bulan Lalu
11 0 0